Просол ООД сключи договор за изпълнение на проект по ОП