Общи условия за ползване и поверителност.

Сайтът Prosolbg.com е собственост на фирма „Просол“ ООД, като собственика си запазва правото за изменения в съдържанието на сайта и в настоящите общи условия без предизвестие. Използвайки този уеб сайт смятаме, че сте прочели и сте съгласни с описаните тук условия.

Съдържанието на сайта Prosolbg.com e със защитени авторски права, копирането на информация и материали без изричното съгласие на „Просол“ ООД е забранено. Публикуваната информация в този сайт може да има технически неточности или печатни грешки.

„Просол“ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставяни от потребители на този сайт, съгласно ЗЗЛД.

С цел предоставяне на подробна информация prosolbg.webtitan.bg може да изгради линкове към сайтове (страници) на трети страни, като „Просол“ ООД не носи отговорност за публикуваната на тях информация. Някои от публикуваните материали на този сайт са с авторски права на трети страни.

„Просол“ ООД не носи отговорност за преки, непреки или последващи щети от използването на този сайт, или от свързани с него сайтове.