Машини за мазилки , замазки и торкрет

TURBOSOL е водещ производител на машини и системи за изпомпване и пръскане на мазилки, циментови смеси и бетон. Гамата от помпени и пръскащи машини и системи TURBOSOL е една от най-пълните в света и покрива почти всички изисквания на строителната площадка: от гражданското строителство през бетонния сектор до сложните подземни работни места. За да се предостави на клиентите върха по отношение на качество, експлоатационен живот и ефективност, всеки нов продукт се тества в строителната площадка, преди да започне производството си в серия.

Машините TURBOSOL са с висока добавена стойност и са уникални по дизайн, висока производителност, енергоспестяване и дълготрайност. Тези атрибути са уникалната характеристика на марката TURBOSOL.

TURBOSOL присъства на 5 континента с обширна световна дистрибуторска мрежа, за да гарантира бърза помощ навсякъде и дълготрайна връзка със своите клиенти.

Filamos s.r.o. е чешка машиностроителна фирма с дългогодишна традиция, която продължава производствената програма на фирмите „Завод за минна механизация – ОРТАС“- Прибрам и „База за развитие на урановата промишленост“- Каменна. Главен предмет на дейност е производството и разработката на специална строителна и минна техника.

През 60-те години на миналия век е поставено началото на производството на тези машини, когато в района на Прибрам са открити богати залежи на уранова руда. Добивът на уран е трябвало да се обезпечи технологически и затова на това място се създава специализирано изпитателно учреждение – база за развитие на урановата промишленост и производствено предприятие – завод за минна механизация (по-късно „ОРТАС“).

has been added to your cart:
Checkout