Доставка на роторна мобилна трошачка ASTEC FT4250

Доставка на роторна мобилна трошачка ASTEC FT4250

Просол ООД въведе в експлоатация на кариера на свой клиент нова мобилна роторна трошачка на верижно шаси ASTEC FT4250.

Машината е с работно тегло 51 тона и капацитет 400 т/час и вече произвежда материал на кариерата на клиента, в комбинация и с други ASTEC машини доставени от ПРОСОЛ.

Повече информация за продуктите на ASTEC можете да откриете на следния линк Трошачно-пресевно оборудване ASTEC KPI-JCI, както и във всеки от офисите на ПРОСОЛ ООД.

Споделяне