Ден на отворените врати град софия

Ден на отворените врати на 11.05.2022 г. от 10:00 до 15:00 часа.

Адрес гр.София, ул. “инж. Никола Димков“. Складово-производсвена зона – Модерно предградие